Zprávy

Aktuální zprávy pro členy souboru

Vážení členové KDH Brno,

zdá se, že už víceméně vykrystalizoval program nejbližšího budoucího koncert v rámci grantu Hudba pro Brno na rok 2022. Místo je jasné - foyer Hvězdárny a planetária na Kraví hoře, termín zatím neznáme, ale bude to někdy v druhé polovině října nebo na začátku listopadu.

Zdraví Zdeněk, předseda KDHB

 

Program příštího koncertu:

  • Franz Schubert: Baletní hudba ze zpěvohry Rosamunda;
  • Julius Fučík: V říši snů - číslový valčík;
  • Mojmír Bártek: Ctijáda - hudební koláž;
  • Charles Gounod: Malá symfonie pro dechy - I. Allegro, II. Andante, III. Allegro moderato, IV. Finále - Allegretto.

Podzimní koncert je naplánovaný na neděli 23.10.2022 od 18 hod. ve foyer brněnské hvězdárny.

Podklady pro studijní materiály nejsou zatím k dispozici. Leč, kromě valčíku J. Fučíka Země snů (novinka v repertoáru), jsou na stránkách <Nahrávky> a <Repertoár> zvukové ukázky ostatních skladeb koncertu. Tam je možné si skladby alespoň naposlouchat.

 

Zkoušky: 

6.10., 13.10, 17.10. a 20.10.2022 na obvyklém místě.

Akustická zkouška bude v 16 hod. před samotným koncertem.

 

 

________________________________________________________________________________________________

Není-li stanoveno jinak, tak zkoušky se konají na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, Kotlářská 2, budova 6-Fyzika,
3. patro, posluchárna F3, obvykle v 19:45 hod.

 

 

Aktuality:

 

 

 

 

 


< Diskuze >