Zprávy

Aktuální zprávy pro členy souboru

Vážené členky, vážení členové KDH Brno,

v roce 2024 máme v plánu dvě hlavní akce:

  • Jarní koncert bude zaměřený k dvoustému výroči narození skladatele Bedřicha Smetany (*1824). Program z jeho děl není ještě detailně stanoven. Dá se ale říct, že s velkou pravděpodobností bude v programu předehra k opeře Hubička. Transkripce tohoto díla je již ve stádiu zpracování.
  • Podzimním koncertem oslavíme třicáté výročí založení Komorní dechové harmonie Brno (1994). Na programu by měla být, mimo jiné, Schubertova osmá Symfonie h-moll Nedokončená, Sukova Vesnická serenáda a Serenáda A-dur pro violoncello a noneto KDH Brno, Dvořákova Serenáda d-moll op. 44 pro dechové nástroje, violoncello a kontrabas.

Program příštího koncertu:

Kompletní program jarního smetanovského koncertu (28.4.2024) je uveden na vedlejší stránce <Koncerty>. Uvedené skladby jsou celkem známé, v minulosti několikrát hrané a není třeba k tomu něco dodávat.
Vyjímkou je předehra k opeře B. Smetany Hubička. Jde o novou věc a jak máme ve zvyku u našich nových transkripcí, poskytujeme pilným hráčům možnost seznámit se z novinkou formou ukázky naší partitury a jejího zvukového snímku, vč. možnosti stáhnout si svůj notový part pro domácí přípravu. Všechno uvedené najdete v následujícím odkazu.

B. Smetana:  Předehra k opeře Hubička

________________________________________________________________________________________________

Zkoušky:

Tradičně na PřF MU od 20:00 hod.

Po 8.4.
St 10.4.
Po 22.4.
Pá 26.4.

________________________________________________________________________________________________

Není-li stanoveno jinak, tak zkoušky se konají na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, Kotlářská 2, budova 6-Fyzika,
3. patro, posluchárna F3, obvykle v 19:45 hod.

 

 

Aktuality:

 

 

 

 

 


< Diskuze >