Zprávy

Aktuální zprávy pro členy souboru

Vážení členové KDH Brno,

program koncertů, naplánovaný pro letošní koncertní sezonu, najdete na stránce <Koncerty>.
V repertoiru máme jednu novinku. Po úspěšném provedení Slovácké suity V. Nováka, máme připravenu další suitu, tentokrát Dvořákovu Českou suitu op. 39. Věřme, že bude stejně úspěšná jako ta Slovácká.
Zvukový snímek partitury České suity z provenience KDH Brno ke studijním účelům naleznete zde.
Notové materiály byly již rozdány a zde je tentokrát nenajdete, jak bývá zvykem. Pokud někdo noty nedostal, může o ně požádat Zdeňka Mikuláška. Dvořákova Česká suita je sice pěkné hraní, ale ne zrovna snadné.

 

 

Program příštího koncertu:

Příští koncert se uskuteční v neděli 16.4.2023 v 18:00 hod. na brněnské hvězdárně s programem:

  • H. L. Hasler: Intrády z rajské zahrady.
  • Ant. Dvořák: Legenda I. a II.
  • L. Janáček: Lašské a Moravské tance.
  • Ant. Dvořák: Česká suita op. 39.

 

Zkoušky: 

Zkoušky se konají jako obvykle na fakultě MU (viz níže pod čarou).

  • 20. 03.  19:00
  • 29. 03.  19:50
  • 03. 04.  19:50
  • 11. 04.  19:50
  • 14. 04.  19:00
  • 16. 04.  16:00  generálka na hvězdárně

Do zkoušek si přineste noty Dvořákových Legend, které máte u sebe od posledního hraní v Českém rozhlase.

________________________________________________________________________________________________

Není-li stanoveno jinak, tak zkoušky se konají na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, Kotlářská 2, budova 6-Fyzika,
3. patro, posluchárna F3, obvykle v 19:45 hod.

 

 

Aktuality:

 

 

 

 

 


< Diskuze >