Identifikace

Základní identifikační údaje souboru

název: Komorní dechová harmonie v Brně, z.s.
adresa: Stojanova 370/6, Veveří
místo: Brno
PSČ: 602 00
IČ: 265 35 220
DIČ: CZ26535220
spolek: zapsaný dne 19.12.2016 u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložka č. 8648, zastoupený předsedou spolku Prof. RNDr. Zdeňkem Mikuláškem, CSc.
telefon: +420 549 495 880
e-mail: mikulas(at)physics.muni.cz
dat. schránka: 44bjsrs
č. účtu: 173532259/0300

Management souboru, kontakty

Prof. RNDr. Zdeňkem Mikuláškem, CSc. vedoucí souboru, dramaturg, notový archív mobil : 736 208 305
e-mail: mikulas(at)physics.muni.cz
Ing. Milan Halačka organizační referent mobil : 608 201 492
e-mail: mhalacka(at)centrum.cz
Jaroslav Strmiska technická a softwarová podpora mobil : 721 736 262
e-mail: jstrmiska(at)quick.cz