O KDH

Komorní dechová harmonie Brno

Titulek

Komorní dechová harmonie Brno je poloprofesionální hudební soubor deseti hráčů na dechové nástroje, sestávající z dvojice fléten, hobojů, klarinetů, lesních rohů a fagotů, provozující koncertní činnost v oblasti klasické, cirkevní i promenádní hudby pro různé příležitosti.
Podle druhu prováděných skladeb soubor vystupuje i v menším (trio, kvarteto, kvinteto, sexteto) nebo větším obsazení. V současnosti má soubor v repertoáru více jak 200 skladeb pro různá nástrojová obsazení a příležitosti. Jsou to skladby jednak sepsané přímo pro dechovou harmonii, tak i přepisy posluchačsky přitažlivých děl všech období od renesance až po hudbu soudobou. Transkripce vhodných děl původně napsaná pro jiná nástrojová obsazení pořizují nejčastěji klarinetisté souboru Zdeněk Mikulášek a Jaroslav Strmiska.
V brněnském hudebním životě má Komorní dechová harmonie vyjímečné postavení, a to už i proto, že tu a ani jinde v republice žádné stabilní těleso podobného složení a zaměření neexistuje. Pro barevnost jejího zvuku si ji oblíbili i soudobí brněnští skladatelé, kteří pro ni sepsali řadu pozoruhodných děl.
Kromě pravidelných celovečerních koncertů vážné hudby, pořádá KDH Brno i výchovné koncerty pro mládež vč. oblíbených koncertů promenádních. Návštěvníci těchto koncertů oceňují zejména poučné průvodní slovo vedoucího souboru Zdeňka Mikuláška, které atmosféru těchto nevšedních setkání s živou hudbou dotváří.
Na soubory typu dechových harmonií se v posledních dvou stoletích poněkud pozapomnělo. Jistě neprávem, neboť jejich hudba je velice barevná a vzrušující. Komorní dechová harmonie Brno svým systematickým působením přispěla k renesanci zájmu o tento druh hudby a k jejímu návratu na koncertní pódia i do podvědomí posluchačů.
Veřejná vystoupení KDH Brno jsou finančně podporována statutárním městem Brnem.