Jindřich Tioka: Nokturna

Záznam dvou vět z koncertu na brněnské hvězdárně v listopadu 2000, za řízení Davida Marečka.
V originále je skladba třívětá.
I. Allegro ma non troppo

II. Largo