Jacob de Haan: Missa Brevis

Záznam tří vět z 6tivěté mše z kostela v Podolí u Brna v prosinci 2015 za řízení dirigenta Roberta Kružíka.
Spoluúčinkuje smíšený sbor z Blažovic a Podolí se sbormistry Irenou Hůrkovou a Česlavem Černým.
Na varhany hraje Marek Čermák, na tympány Ctibor Bártek.
II. Gloria
IV. Sanctus
V. Benedictus