Josef Suk: Vesnická serenáda

Zkrácený videozáznam finální části koncertu nazvaného "Komořina ve foyer" ze dne 28.6.2020 ve foyer digitária brněnské hvězdárny.
Mimořádný koncert se střídavým obsazením v podání tria, dvou kvartet a ve finále okteta zazněly skladby F. Farkase, Fr. Schuberta,
G. P. Telemanna, L. Boccheriniho, P. I. Čajkovského, W. A. Mozarta, Sc. Joplina, B. Smetany a J. Suka.
Finální Vesnickou serenádu Josefa Suka dirigoval v poněkud volnějším tempu Robert Polloczek.